Søk på nettet:

Søknad må gjøres elektronisk via samordnet opptakssystem i kommunen. Logg inn og velg Trollsteinen som 1. prioritet. Da tar vi kontakt med deg.

 

Gå til søknadsskjema